מאגר מידע

How to Access Softaculous in SiteWorx?  הדפסת המאמר


1
. Log into your SiteWorx account. (e.g. www.example.com:2443/siteworx/ )

2. Under "SiteWorx Menu", click the "Hosting Features" menu item if it is not already open.

3. Click on the "Softaculous" option.


4. SiteWorx will open a Softaculous Interface.


If you want to go back to SiteWorx, click on the "Go to Control Panel" icon. 


?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

מאמרים קשורים

What is Softaculous?
Softaculous is an Auto-Installer that allow automated installation of a script through a single...
.