מאגר מידע

How to Access Softaculous in cPanel?  הדפסת המאמר

1. Log into your cPanel account.

2. In the "Software" section, click on "Softaculous Apps Installer" Icon.
 

3. cPanel will open a Softaculous Interface.

If you want to go back to cPanel, click on the "Go Back to Control Panel" icon.
 

?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה

מאמרים קשורים

What is Softaculous?
Softaculous is an Auto-Installer that allow automated installation of a script through a single...
.